Novinky :
    !!! Upozornění na spam tvářící se jako mail zaslaný naší firmou !!!    
  15. Července 2014, 14:12  
 

Omlouváme se všem kdo dostal podobný mail.

Žádná takový mail jsme neodesílali, případné pohledávky nevymáháme pomocí mailu.

Na základě tohoto mailu žádné peníze nezasílejte.

Děkuji za pochopení


aktualizováno : 15.07.2014 ve 14:05

Před podvodným emailem již varuje i EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 

více na jejich oficiálních stránkách www.ekcr.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizováno : 15.07.2014 ve 13:50

O novém spamu který koluje internetem se dočtete na www.zive.cz

----------------------------------------------------------

hlavička emailu: Exekuční příkaz 013666/2014-578

odesílatel: From: Alexey Molotovnik detours@idemax.cz

text emailu:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

 

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 34858395, se sídlem Kateřinská 7, 172 00 Praha 2 pověřený provedením exekuce: č.j. 41 EXE 312/2014 -22, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 013666/2014-578/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

 

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 982,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 2 000,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 035,00 Kč včetně DPH 21%

 

Pro splnění všech povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 305140467/7000, variabilní symbol 72527201, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 17 017,00 Kč

 

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

 

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

 

Za správnost vyhotovení Alexey Molotovnik


 
 
podpora - přihlášení kontakty e-shop Home www stránky web aplikace