Webové aplikace :
 
Cloud aplikace datový sklad "infoekcr"                                                        
 

Cloud aplikace, která vytváří a přijímá pdf dokumenty z dat zaslaných exekutorským úřadem, opatřuje je razítkem vyvěšeno aktuálním datem, při sejmutí razítkem sňato a opět aktuálním datem. Dále přepočítává datum sejmutí, pokud vychází na dny pracovního volna či klidu. Po sejmutí zasílá takto orazítkované pdf dokumenty (zejména výzvu a sdělení dle ust. § 49 odst. 2,4 o.s.) zpět do aplikací soudních exekutorů. Další nespornou výhodou aplikace „datový sklad infoekcr“ je, že exekutorskému úřadu pomáhá udržet další část agendy v elektronické podobě, což je bezesporu velká úspora provozních nákladů úřadu.

Aplikace datový sklad "infoekcr" je zapracovávána do jednotlivých systémů pro evidenci exekučních spisů tak, aby bylo vyvěšování jednoduché, intuitivní a bylo prováděno přímo v systému, na který jsou zaměstnanci již zvyklí. Pro připojení k datovému skladu "infoekcr" je zhotoveno univerzální rozhraní, které lze zapracovat do jakékoliv aplikace pro evidenci exekučních spisů.

Výstupem z datového skladu "infoekcr" jsou vyvěšené písemnosti dle platné legislativy ČR na úřední desku "nové generace" a současně na úřední desku s dálkovým přístupem. 

Za pořízení aplikace není placena žádná částka. Platí se pouze za její užívání.

V současnosti lze takto vyvěšovat z aplikací společností Aura s.r.o., Evolio s.r.o. a AISoft spol. s.r.o.

 

 

 

CMS redakční systém Exekutor  
 

CMS redakční systém Exekutor je navržený přesně na potřeby exekutorského úřadu.

Jeho hlavními přednostmi jsou:

 •  jednoduchost pro zaměstnance úřadu při zadávání údajů a dražeb     
 •  snadná ovladatelnost možnost si data upravovat 24hodiny denně dle libosti 
 •  provázanost s aplikaci "infoekcr"
 •  přehlednost (pro účastníky)
 

 

CMS redakční systém Katalog  
 

CMS redakční systém Katalog je navržený přesně na potřeby firem, které potřebuji na internet zobrazit své portfolio výrobků, ale nechtějí přes internet prodávat.

Jeho hlavními přednostmi jsou:

 •  jednoduchost pro obsluhu
 •  přehlednost (pro zákazníky)
 •  snadná ovladatelnost (možnost si data upravovat 24hodiny denně dle libosti)
 

 

CMS redakční systém E-Shop  
  CMS redakční systém E-Shop je navržený přesně na potřeby firem prodávajícíhc přes internet.
 
Jeho hlavními přednostmi jsou:
 •  jednoduchost pro obsluhu
 •  přehlednost (pro zákazníky)
 •  snadná ovladatelnost (možnost si data upravovat 24hodiny denně dle libosti)
   
CMS redakční systém School  
  CMS redakční systém School je navržený přesně na potřeby základních škol.

Jeho hlavními přednostmi jsou:
 • jednoduchost pro zaměstnance základních škol
 • přehlednost (pro rodiče)
 • snadná ovladatelnost (možnost si data upravovat 24hodiny denně dle libosti)
   
CMS redakční systém pro Restaurace  
  CMS redakční systém pro Restaurace je navržený přesně na potřeby restaurací.

Jeho hlavními přednostmi jsou:

 •  jednoduchost pro zaměstnance restaurace
 •  přehlednost (pro zákazníky)
 •  snadná ovladatelnost (možnost si data upravovat 24hodiny denně dle libosti)
 •  rezervační SMS systém
 •  objednávkový SMS systém
   
Web server "infoExekutor"  
 

Webový server infoExekutor je centrem elektronických úředních desek soudních exekutorů, umožňuje snadné a rychlé vyhledávání ve vyvěšených písemnostech soudních exekutorů a sdružuje veškeré dostupné informace o soudních exekutorech. Tento webový server je provozován zdarma pro veřejnosti i úřady. Do rutinního provozu otevřen  1.1.2012

www.infoekcr.cz

 

 

 

 

 

 Autonomní zařízení :

 

 

Úřední deska "nové generace"  
 

Úřední deska nové generace je autonomní zařízení navržené a zkonstruované firmou iDEMAX. Tato nová generace úřední desky se vzhledově ničím neliší od většiny úředních desek a také splňuje veškeré povinnosti, které klade na provedení úřední desky právní řád ČR. Vnitřní systém zobrazuje vyvěšované písemnosti stejným způsobem jako by je někdo „přišpendlil“ na úřední desku klasickým způsobem, avšak s tím rozdílem, že písemnost není vytištěna a je do desky nahrána v elektronické podobě. Další vlastností desky je poskytovat nekonečný prostor pro vyvěšované písemnosti. Jádrem tohoto autonomního zařízení jsou moderní technologie, díky kterým lze úřední desku „nové generace“ propojovat s jakým koliv systémem (aplikace pro evidenci exekučních spisů, spisovou službou,...). Primárněje napojena na cloud aplikaci „datový sklad infoekcr“.Další nespornou výhodou úřední desky "nové generace" je, že si u vyvěšené písemnosti vždy přečtete i druhou stranu u oboustranně tištěného dokumentu. Vyrábí se ve třech základních provedení dvou panelová, čtyř panelová a šesti panelová.

podpora - přihlášení kontakty e-shop Home www stránky web aplikace